Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

pirmdiena, 2020. gada 8. jūnijs

Grāmatu izsniegšana 2020./2021.m.g.
     Jaunajā mācību gadā mācību grāmatas izsniegsim augusta pēdējā nedēļā un septembra pirmajā nedēļā, ja vien nebūs kādi jauni valdības noteikumi sakarā ar vīrusu.
Visas saņemtās mācību grāmatas obligāti jāievāko vāciņos. Nebojāsim grāmatas un neizmantosim līmējamos vāciņus, kuri nav noņemami.
 Ievērosim Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumus Nr. 5-2/ 20.09.2017
Baltu literatūras nedēļa pārceļas uz 21.-25.septembri            Šobrīd, mūsu skolās mācības notiek attālināti , kas sniedz mums ne tikai jaunas iespējas
        un pieredzi, bet arī izraisa papildus rūpes un zināmu spriegumu. Arī skolas bibliotēka
        pieņēmusi Covid - 19 vīrusa radīto situāciju un strādā citādāk.
       
            Skolas bibliotēka jau ceturto gadu  piedalās Baltu dienu kopprojektā ar Jonavas rajona
        Žeimju skolu, tāpēc arī mūsu skolā Baltu dienas pārceļas uz septembri.
        Vasarā palasīsim  lietuviešu rakstnieku darbus, šogad iepazīsim tuvāk lietuviešu rakstniekus:
        Linu Žutaiti, Ķestuti Kasparaviču, Daiņus Suķi un Jurgu Sakalauskaiti.
     


pirmdiena, 2020. gada 18. maijs

Grāmatu nodošanas un saņemšanas kārtība šajā mācību gadā

Grāmatas skolēni nodos pēc iepriekš sastādīta grafika, kur katrai klasei ir noteikts savs laiks, kad skolēni  ierodas skolā un, ievērojot visus valstī noteiktos drošības ierobežojumus, savu sakārtoto grāmatu komplektu noliek iepriekš atzīmētā vietā garajā koridorā pie skolas bibliotēkas. Šī grāmatu komplekta nolikšana notiek klases audzinātāja uzraudzībā, ievērojot distanci un nepulcējoties vairāk par valstī atļauto cilvēku skaitu.
Skatīt grāmatu nodošanas grafiku.
Grāmatu izsniegšana nākamajam mācību gadam notiks tikai augusta beigās un septembra sākumā, kad bibliotēka atkal rīkosies pēc tajā laikā aktuālajiem drošības ierobežojumiem. Ja bibliotēkas lietotājam ir nepieciešamas grāmatas vasaras brīvlaikam, tad viņš sazinās ar skolas bibliotēku e-klasē vai telefoniski un vienojas par grāmatu saņemšanu bibliotēkā, ievērojot visus drošības pasākumus. Grāmatas, kas tiek izsniegtas bibliotēkas lietotājam, ir atradušās 72 stundu karantīnā, ja iepriekš tās ir bijušas izsniegtas citam bibliotēkas lietotājam.

otrdiena, 2020. gada 10. marts

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019 noslēgusies!

Pavasaris nāk ne tikai ar siltu vēju, kas smaržo pēc siltām zemēm un piedzīvojumiem, bet arī ar garā lasīšanas maratona rezultātiem. Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019 ir noslēgusies! 7. martā Rīgā Lielajos lasīšanas svētkos paziņoja grāmatas, kas uzvarējušas visā Latvijā. Protams, skolas bibliotēka ir apzinājusi arī savu lasītaju balsojumu. Tad nu atliek tikai salīdzināt!

piektdiena, 2020. gada 6. marts

Jauno grāmatu dienas bibliotēkā Tieši piektdien nāc uz bibliotēku izvēlēties jaunu grāmatu, jo rīt ir brīvdiena bez modinātājpulksteņa, bez mājas darbiem, bez stundām. Lielisks laiks grāmatai!

otrdiena, 2020. gada 3. marts

Lasītprasmes veicināšanas pasākumi

   Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei. Protams, ka lielākoties bērni apgūst lasīšanas pamatus jau krietnu laiku pirms tam, tomēr līdz lasīšanai ar prieku un izpratni ejams grūts ceļš, kuru pieaugušie var palīdzēt veikt
Tā kā jau vairākus gadus darbojamies, lai skolēni ar prieku lasītu grāmatas un tas viņiem kļūtu par pozitīvu un ikdienā nepieciešamu paradumu, tad saņēmām aicinājumu no
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) speciālistiem dalīties ar savu pieredzi un izveidot materiālu par lasītprasmes pasākumiem mūsu bibliotēkā. Šo izveidoto prezentāciju ar mūsu metodiskajiem ieteikumiem  ikviens interesents var apskatīt ZRKAC digitālajā platformā www.metodiskiedargumi.lv. Prezentācijā esam ievietojušas arī saites uz spēlēm no lasīšanas veicināšanas stundām , lai ikviens varētu pārbaudīt savas zinšanas par grāmatām un noķert lasītprieku. https://ej.uz/dfuc


Lasītprasmes veicināšanas pasākumi Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkā

Marta aktivitātes