Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

pirmdiena, 2020. gada 8. jūnijs

Grāmatu izsniegšana 2020./2021.m.g.
     Jaunajā mācību gadā mācību grāmatas izsniegsim augusta pēdējā nedēļā un septembra pirmajā nedēļā, ja vien nebūs kādi jauni valdības noteikumi sakarā ar vīrusu.
Visas saņemtās mācību grāmatas obligāti jāievāko vāciņos. Nebojāsim grāmatas un neizmantosim līmējamos vāciņus, kuri nav noņemami.
 Ievērosim Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumus Nr. 5-2/ 20.09.2017
Baltu literatūras nedēļa pārceļas uz 21.-25.septembri            Šobrīd, mūsu skolās mācības notiek attālināti , kas sniedz mums ne tikai jaunas iespējas
        un pieredzi, bet arī izraisa papildus rūpes un zināmu spriegumu. Arī skolas bibliotēka
        pieņēmusi Covid - 19 vīrusa radīto situāciju un strādā citādāk.
       
            Skolas bibliotēka jau ceturto gadu  piedalās Baltu dienu kopprojektā ar Jonavas rajona
        Žeimju skolu, tāpēc arī mūsu skolā Baltu dienas pārceļas uz septembri.
        Vasarā palasīsim  lietuviešu rakstnieku darbus, šogad iepazīsim tuvāk lietuviešu rakstniekus:
        Linu Žutaiti, Ķestuti Kasparaviču, Daiņus Suķi un Jurgu Sakalauskaiti.