Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

otrdiena, 2020. gada 3. marts

Lasītprasmes veicināšanas pasākumi

   Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei. Protams, ka lielākoties bērni apgūst lasīšanas pamatus jau krietnu laiku pirms tam, tomēr līdz lasīšanai ar prieku un izpratni ejams grūts ceļš, kuru pieaugušie var palīdzēt veikt
Tā kā jau vairākus gadus darbojamies, lai skolēni ar prieku lasītu grāmatas un tas viņiem kļūtu par pozitīvu un ikdienā nepieciešamu paradumu, tad saņēmām aicinājumu no
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) speciālistiem dalīties ar savu pieredzi un izveidot materiālu par lasītprasmes pasākumiem mūsu bibliotēkā. Šo izveidoto prezentāciju ar mūsu metodiskajiem ieteikumiem  ikviens interesents var apskatīt ZRKAC digitālajā platformā www.metodiskiedargumi.lv. Prezentācijā esam ievietojušas arī saites uz spēlēm no lasīšanas veicināšanas stundām , lai ikviens varētu pārbaudīt savas zinšanas par grāmatām un noķert lasītprieku. https://ej.uz/dfuc


Lasītprasmes veicināšanas pasākumi Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkā

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana