Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: 4vskjelgava@gmail.com
skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

pirmdiena, 2020. gada 18. maijs

Grāmatu nodošanas un saņemšanas kārtība šajā mācību gadā

Grāmatas skolēni nodos pēc iepriekš sastādīta grafika, kur katrai klasei ir noteikts savs laiks, kad skolēni  ierodas skolā un, ievērojot visus valstī noteiktos drošības ierobežojumus, savu sakārtoto grāmatu komplektu noliek iepriekš atzīmētā vietā garajā koridorā pie skolas bibliotēkas. Šī grāmatu komplekta nolikšana notiek klases audzinātāja uzraudzībā, ievērojot distanci un nepulcējoties vairāk par valstī atļauto cilvēku skaitu.
Skatīt grāmatu nodošanas grafiku.
Grāmatu izsniegšana nākamajam mācību gadam notiks tikai augusta beigās un septembra sākumā, kad bibliotēka atkal rīkosies pēc tajā laikā aktuālajiem drošības ierobežojumiem. Ja bibliotēkas lietotājam ir nepieciešamas grāmatas vasaras brīvlaikam, tad viņš sazinās ar skolas bibliotēku e-klasē vai telefoniski un vienojas par grāmatu saņemšanu bibliotēkā, ievērojot visus drošības pasākumus. Grāmatas, kas tiek izsniegtas bibliotēkas lietotājam, ir atradušās 72 stundu karantīnā, ja iepriekš tās ir bijušas izsniegtas citam bibliotēkas lietotājam.