Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: 4vskjelgava@gmail.com
skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

otrdiena, 2013. gada 26. februāris

Lielo lasīšanas svētku noslēgums Ķīpsalas hallē

  Bērnu un jauniešu žūrijas 2012 noslēguma pasākums Rīgā ir klāt!
Čaklākie  žūrijas dalībnieki tiek gaidīti Lielajos lasīšanas svētkos, kas notiks 2.martā Latvijas Grāmatu izstādes 2013 laikā no plkst. 12.00 – 14.00 Ķīpsalas izstāžu centra balkonā.   Ieeja ar  Bērnu/Jauniešu žūrijas aprocīti Latvijas karoga krāsās ar nosaukumu „Vairāk labu lasītāju!”. Paralēli notiks izstāde "Skola 2013." Pieteikšanās braucienam Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkā. Skat.afišu. Uz tikšanos Lielajos lasīšanas svētkos!

pirmdiena, 2013. gada 18. februāris

Kopsavilkums nedēļas garumā "Bibliotēkas diena dzīvē"


Ja man jautātu,  kāpēc piedalāmies šajā projektā, tad droši vien atbilde būtu viena, lai atspēkotu to cilvēku viedokļus, kuri joprojām domā, ka bibliotēka, sevišķi skolas bibliotēka,  ir "miera osta", tur jau nav ko darīt.  Varbūt, ka esam ar Baibu  par daudz  ko apņēmušās un skolas bibliotēka varētu šo to nedarīt, bet būtībā skolas bibliotēka, salīdzinot ar publisko bibliotēku, nekad nav miera osta, tur viss ir nepārtrauktā kustībā un mainībā. Daudziem simtiem skolēnu,  bibliotēka ikdienā  ir socializēšanās vieta - atpūtas vieta, izglītošanas vieta, informācijas meklēšanas vieta un bibliotēka ir arī  dažādu pasākumu organizarori skolas mērogā. To skolēnu, kuri uz bibliotēku atnāk divas reizes gadā, lai saņemtu mācību grāmatu  komplektu un pavasarī  nodotu, arī  ir daudz, diemžēl visi neiemīlēs Raini. Vienmēr būs skolēni, kuri ar grāmatu dzīvē ir un būs  uz jūs, bet ar lasīšanas veicināšanas stundām mēs cenšamies lai tādu būtu mazāk. Tieši tas man patīk, ka bibliotēkā ir kā  nepārtraukts orkāns ar jauniem plāniem, projektiem un izaicinājumiem, tikai mūsu atalgojums un novērtējums netiek līdzi darbiem, par to protams ir skumji domāt... Ceru, ka, lasot šo aprakstu, varbūt spēšu mainīt viedokli  tiem, kuri domā par   bibliotēkas ikdienu kā atpūtas vietu.
Un tālāk nedēļas notikumu apkopojums projektā "Bibliotēkas diena dzīvē" (library day in the life)
Pirmdien:
* gatavojām gada fotokolāžas gada atskaitei Latvijas digitālā  kultūras karte un lasīšanas svētku noslēguma pasākumam,
* Baiba gatavo Drossinternets  projektam   "Cieni sevi un citus internetā" aktīvi kustīgo spēli "Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā",
* rekataloģizējam grāmatas no 308. kabineta.
Otrdien:
* apcakojam Valentīndienas pasta kasti. Viss notiek par un ap Valentīndienu, bibliotēka  kā skudru puznī,
* bibliotēkas pulciņam nodarbība,
* turpinās prezentācijas gatavošana piktajiem putniem.
Trešdien:
*esmu uz LSBB valdes sēdi Rīgā,
* Baibai grāmatu kalni un Valentīndienas jampadracis bibliotēkā.
Ceturtdien:
*Valentīndiena skolā,
*šodien pirmais pasākums"Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā", 3b klasei,
* rekataloģizējam grāmatas no 311. kabineta.
Piektdien:
*šodien gandrīz visa diena paiet saorganizējot un novadot 3 pasākumus "Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā", piedalās 3a;3c;4c klase,
*protams katru dienu uzrakstot un publicējot bibliotēkas  blogā  dienas apkopojumu  "Bibliotēkas diena dzīvē" http://www.blogger.com
Statistiskie dati:
Nedēļā izsniegti/saņemti - 580 eksemplāri,
Apmeklējums bibliotēkā -604
Rekataloģizēti izdevumi-151 eks.

piektdiena, 2013. gada 15. februāris

Paldies Dievam, piektdiena ir klāt!

 Šo nedēļu sākam ar standarta frāzi, tad arī to tieši tāpat pabeidzām. Paldies Dievam piektdiena ir klāt. Dienas kopsavilkums : novadīti 3 pasākumi ar piktajiem putniem. Protams, piktie putni sagādā visādas nepatikšanas, mānās un muļķojās. Tieši jau kā iepriekš rakstīju, ka ir vienkārši nedraudzīgi. Un tā - mums izlādējās fotoaparāta baterija, citu fotoaparātu nevar tik ātri atrast, pirms pasākuma neiet skandas, aizskrienu uz bibliotēku sameklēju citas, atnāku atpakaļ un izrādās, ka vienkārši neesmu nospiedusi vienu mazu pogu. Pasākuma laikā gan viss notiek kā plānots un rit raiti. Tagad neatliek nekas cits, kā paņemt  lapu un sarakstīt visu, ko vēl esam plānojušas izdarīt, jo laikam tas viss jāatliek uz pirmdienu, kad vērsim skolas durvis un teiksim: "Pirmdiena grūta diena!"

ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Ceturtdiena - Valentīndiena


Turpinām ziņot par notikumiem savā bibliotēkas dzīvē no Jelgavas projektā “Bibliotēkas diena dzīvē”.
Tāpat turpinām sirsniņdanci, kas šodien, protams, piedzīvo kulmināciju. Nododam vēstules pastniekiem, kas tad tās nogādās pie adresātiem. Piedzīvojam to, ka amori ( skaisti, smaidīgi un  ar spārniem) atnes mums mīlestības un draudzības apliecinājumus no skolēniem un kolēģiem. Šodien dzirdam tik daudz jauku stāstu, ka nemaz nerodas doma, vai šī diena ir jāsvin vai nav, mums šodien ir Valentīndiena, mēs tajā dzīvojam.  3. a klases skolēni atnākuši no paša agra rīta un pārsteiguši savu skolotāju ar cienastu, 4.c klases zēni visām klases meitenēm uzdāvinājuši ziedus un vēl, un vēl. Jā, un šodien pirmie "Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā". Viss norit veiksmīgi. Vēlāk ar Intu pārspriežam, kas ir jāpamaina, jo 40 min limits pasākumam ir jāievēro, skolēniem pēc tam ir jāskrien uz citām stundām. Rīt 3 pikto putnu pasākumi, cerams, ka nepaliksim pavisam piktas. Fotogrāfijas, kā parasti, pievienosim draugos.

Cik daudz nezināmo, kā būs, ko darīt?

Vakarrīt passpēju skolā  vēl nokārtot dažus steidzamus jautājumus. Urā! Mūsu bērnu atpūtas stūrim būs 15 sēdeklīši, beidzot strīdiem būs gals un nebūs  vairs  jādala tie daži sēžamie  kubiki. Ejot uz vilcienu priecājos par pavasara smaržīgajām vēsmām un domāju par skolu bibliotēku problēmjautājumiem,  kas jāpārrunā  Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) valdes sēdē. Arī  pārējiem valdes locekļiem, no tik dažādām Latvijas skolām sabraukušiem, to nav mazums. Vairāk vai mazāk, pirmkārt, tas skar "Izglītības likuma"14.p.15.p. "Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi" ( darba variants).neskaidrie  jautājumi birst kā nopārpilnības raga, kas, kā,  cik un par ko? Jautājums jautājuma galā. Par kādiem līdzekļiem skolu bibliotēkas papildinās pamatfondu: uzziņu literatūru, vajadzīgo literatūru, jaunāko literatūru?  Acīmredzot, par to, ka skolu bibliotēkām ir jānodrošina skolēni ar papildliteratūru  vielas apguvei vispār ir aizmirsts. Grāmatu fonda un līdzekļu  uzskaites sistēmā ir būtiskas atškirības, patreiz pie Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) nav izveidota medodiskā vadība, kas saskaņo un uzstādā visām Latvijas skolu bibliotēkām vienotas  prasības starp Kultūras ministriju, Bibliotēku informācijas sistēmu skolu Alise (BIS Alise), LNB, Latvijas digitālo  Kultūras karti un grāmatvedības uzskaiti.  To dara katrs rajons (novads, pilsēta)  pats kā  uzskata par labāku un iznākums ir raibu raibais.
Un trešais sāpīgais jautājums, par ko runā jau vairākus gadus, un, šo  jautājumu neviena augstākstāvoša darba grupa līdz šim nav sadzirdējusi, ir skolu bibliotekāru-pedagogu tarifikācija. Pēc kādiem kritērijiem vērtēs mūs.Kāda tad būs mūsu alga.  Par to   saistošajos dokumentos nav neviena vārda.(MK  noteikumos Nr.836)
 Nolemjam, ka valdē izskatītie problēmjautājumi ir  jaievieto sociālajos tīklos.

trešdiena, 2013. gada 13. februāris

Trešdiena - mazā piektdiena? Vai tiešām?

Turpinām ziņot par saviem darbiem un nedarbiem visas dienas laikā  projektā “Bibliotēkas diena dzīvē”.. Šodien lielākoties esmu viena pati, Inta ir devusies uz Rīgu uz valdes sēdi. Reportāžu par šiem noteikumiem noteikti sniegs viņa pati. Turpinām dienu sirsniņbumā, Valentīndienas pasts guvis lielu atsaucību, es tikai spēju printēt mūsu speciāli izveidotos rāmīšus, kur var rakstīt savu apsveikumu. Jānoskaidro arī dažu skolēnu klases, jo meitenes izrādās nemaz nezina, kurā klasē mācās viņu simpātijas.Valentīndienas pastu gribam izmantot arī mēs un  pateikt paldies saviem jaukajiem kolēģiem skolotājiem par sadarbību un vienkārši par to, ka viņi ir tik jauki cilvēki, tāpēc es iegrimstu papīru un  aplokšņu kaudzē. Visgrūtāk izrādās atrast pareizos vārdus, jo negribas nevienu citēt, gribas pateikt pašai paldies par mūsu kopīgajiem darbiem un idejām.
5.a bibliotēkā uzrīko īstu jampadraci, neko ļaunu jau viņi nedara, bet viņu jautrās spēles tomēr ir skaļas, negribas gan arī pārāk dusmīgi bārties, jo klase ir mīļa un pazīstama, kopā daudz esam darījuši. Zēni arī viltīgi smaida, jo skaidri zina, ka nekāda soda jau nebūs.
Visu laiku nesaprotu, kāds gars vai varbūt pat dēmons ir atbildīgs par jucekli, kas valda uz galda, nelīdz pat kārtošana. Laikam vienkārši jānosauc par māksliniecisku nekārtību un jāliekas mierā. Tā kā veicam jau pieminēto revīziju kabinetā, stāv kaudze, kas jāpārbauda, vai grāmatas izsniegtas elektroniski vai tikai atzīmētas vecajos formulāros. Nepatīkami, bet jāizdara, lai savilktu visus punktus, bet izskatās, ka šodien līdz tam netikšu. Par piktajiem putniem  nerakstīšu, jo es pati esmu pikta uz viņiem, tik nedraudzīgi. Rīt jau pirmais pasākums, bet viņi uzgriež astes un idejas vēl tādas pusslīpētas.

otrdiena, 2013. gada 12. februāris

Viena diena bibliotēkā

Vakar atjēdzos, ka esmu bibliotēkā aizsēdējusies līdz tumsai, bet priecīga, ka izdevies pievienot Latvijas kultūras kartē izveidotās fotokolāžas "2012 gads bibliotēkas fotomirkļos" Soļojot uz mājām pie sevis priecājoties par padarīto, gada atskaite nodota godam. Domāju, nu gan rītdiena būs mierīgāka, bet kas to deva. Šorīt atradām bērnu atpūtas stūrītī uz galda mīļas Valentīndienas vēstulītes, ko darīt??? Vakar bērni jautāja, kad atkal bibliotēkā būs nākošais pasākums, mēs teicām, ka nākošais būs lasīšanas svētki, meitenes bija manāmi sapīkušas, kāpēc mums nerīko Valentīndienas ballīti. Tā nu šorīt bijām spiestas gatavot Valentīndienas pastu. Protams, mūsu bibliotēkas pulciņa dalībniekiem nav divreiz jāsaka, ja vēl iekrīt otrdiena, kad ir nodarbību diena, tad darbošanās rit pilnā sparā un prieks kusā uz nebēdu. Par atsaucību varēsim spriest, ceturtdien, Valentīndienā...!
Taču katrs darbdienas rīts prasa savu ikdienas soli, kas obligāti paveicams. Vispirms atnestās grāmatas jāsaliek atpakaļ plauktos, tad
var ķerties pie e-pastiem,  preses reģistrācijas un lasītāju apkalpošana... tikai pēc tam dienas plānotajiem darbiem. Kamēr Baiba turpina darboties ar "piktajiem putniem", tikmēr veru vaļā  PowerPoint un gatavoju cakas  Valentīndienas pasta kastei. Lasītāju šodien, kā biezs, citiem ir vajadzīgas "obligāti" izlasāmās grāmatas, bet citas klases jau nes atpakaļ mācību grāmatas, taču citi nolīduši un raksta mīlestības vēstulītes draugiem, draudzenēm,  skolotājiem, cerams, ka arī mēs kādu saņemsim. Droši varu apgalvot, ka arī direktors saņems kādu mīļu vēstulīti, ko kāds rakstījis no visas sirds, un nojaušu, ka arī es  ar Baibu kādu saņemsim.
     Par to, ko mēs šodien sastrādājām bibliotēkā varat aplūkot fotokolāžā. Vairāk skatīt draugos

pirmdiena, 2013. gada 11. februāris

Pirmdiena grūta diena!


Tieši tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad piedalāmies projektā “Bibliotēkas diena dzīvē”.
Jau pašu rītu varētu sākt ar tik seno saukli un jau pašu rītu arī sākam iebāzušas degunu datoros. Inta atstājusi mājās foto aprātu, direktora vietnieces Sanitas nav skolā, tāpēc šodien mums jāiztiek bez foto mirkļu iemūžināšanas.  Kaut gan pēc šādas dienas, kad varētu sēdēt pie datora, esam ilgojušās visu laiku, kamēr bibliotēkā ciemojās Bērnu žūrijas 2012 grāmatu autori un bija jārealizē visi citi iesākties projekti, tad šodien gribas iesaukties: „Cilvēks pats nezina, ko grib.” Man visa diena aiziet plānojot  jau par tradīciju kļuvušā – droša interneta pasākuma–  šā gada spēli „Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā”. Kolēģe Inta atkal visu dienu gatavo „Bērnu žūrijas 2012” mūsu skolas lielā noslēguma pasākuma materiālus, jo tā kā bērni ir cītīgi lasījuši un mēs cītīgi strādājuši , tad žūrija jānoslēdz godam. Apgāds „Zvaigzne” ir solījies mums pievienoties un  top mūsu „Lielie lasīšanas svētki”, lai kopā sanāktu un priecātos visi tie, kam patīk lasīt un kuri mīl grāmatas. Tā nu mums abām jau ņirb gar acīm - man piktie putni  zaļā un sarkanā krāsā,  Intai – smaidīgi, priecīgi bērni no bibliotēkas organizēto pasākumu fotogrāfijām, protams, neiztiekam arī bez niknākas klaviatūras dauzīšanas, ja iecerētais neiznāk tā kā gribētos. Pa vidu tam visam  ir bibliotēkas ikdienas darbi- lasītāju apkalpošana. Es reizēm esmu tik ļoti iegrimusi savā prezentācijā, ka mēģinu vairākas reizes izsniegt grāmatu, ko lasītājs ir atnesis nodot.  Tā kā uz vietas esošo fondu jau esam apstrādājuši, tad jau no mācību gada sākuma apstrādājam grāmatas, kas atrodas skolotāju kabinetos, tad nu Inta kā detektīvs Caps  zvana un meklē skolotāju, kuram nākošajam kabinetā veiks revīziju. Arī skolotāju iknedēļas pirmdienas sapulce ar asām diskusijām par skolas iekšējās kārtības noteikumiem neizpaliek. Un lai gan labs bibliotekārs neko tādu neteiktu (bet mēs sevi pie tādiem pieskaitām!!!), tomēr mēs  priecājamies: „Urrā 1. klasei šonedēļ ir brīvdiena!” Brīvlaika esamību mēs gan konstatējam tikai pēcpusdienā, kad esam jau nobrīnījušās par mazliet klusākiem un mierīgākiem starpbrīžiem.
P.S. Pusdienās ēdam salātus no skolas ēdnīcas. Lai dzīvo veselīgs dzīvesveids!!!