Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

pirmdiena, 2012. gada 23. aprīlis

Fokusgrupas diskusija "Bibliotēku mijiedarbības iespējas mūsdienās"


Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" apakšprogrammas "Nacionālā identitāte un komunikācija: nacionālā identitāte digitālajā vidē" ietvaros Jelgavas 4. vidusskolā 17. aprīlī  8. un  9. klašu skolēniem notika  LU Sociālo zinātņu fakultātes organizētā fokusdiskusija par tēmu skolēni kā informācijas lietotāji. Ar  mērķi  noskaidrot interneta ietekmi uz skolēnu informācijas meklēšanas un bibliotēku izmantošanas paradumiem.
Galvenie diskusijas jautājumi aptvēra vairāk vai mazāk 3 jautājumu grupas:
* informācijas meklēšanas paradumi - kur skolēni meklē informāciju, kā meklē informāciju?
* līdzdalība internetā pieejamā satura veidošanā un papildināšanā. Vai skolēni veido un uztur tiešsaistes profilus interneta vidē?
* skolēni kā bibliotēku lietotāji. Kādiem mērķiem skolēni izmanto bibliotēkas? Vai nākotnē sevi redz kā bibliotēku lietotājus?
Diskusija bija spraiga, tajā dzirksteļoja ne tikai diskusiju dalībnieki, bet arī fokusgrupas moderatore A. Grēniņa (LU SZF  Komunikācijas zinātnes doktorante un novērotāja docente L. Krūmiņa) izteiktie  viedokļi un domas bija dažādas. Cik skolēnu, tik viedokļi un atziņas. Priecēja tas, ka skolēni tomēr redz bibliotēkas vajadzību nākotnē, kā vietu, kur saņemt iespieddarbu iespiestā formātā,ne visi piekrita apgalvojumam, ka  ērtāk  lasīt internetā e-grāmatu. Uz jautājumu: "Vai viņi varētu izdzīvot bez interneta?" Daļa apgalvoja, ka meklētu alternatīvas nodarbes internetam, bet populārākais meklēšanas serveris, joprojām, skolēnu vidū ir Google.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana