Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Cik daudz nezināmo, kā būs, ko darīt?

Vakarrīt passpēju skolā  vēl nokārtot dažus steidzamus jautājumus. Urā! Mūsu bērnu atpūtas stūrim būs 15 sēdeklīši, beidzot strīdiem būs gals un nebūs  vairs  jādala tie daži sēžamie  kubiki. Ejot uz vilcienu priecājos par pavasara smaržīgajām vēsmām un domāju par skolu bibliotēku problēmjautājumiem,  kas jāpārrunā  Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) valdes sēdē. Arī  pārējiem valdes locekļiem, no tik dažādām Latvijas skolām sabraukušiem, to nav mazums. Vairāk vai mazāk, pirmkārt, tas skar "Izglītības likuma"14.p.15.p. "Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi" ( darba variants).neskaidrie  jautājumi birst kā nopārpilnības raga, kas, kā,  cik un par ko? Jautājums jautājuma galā. Par kādiem līdzekļiem skolu bibliotēkas papildinās pamatfondu: uzziņu literatūru, vajadzīgo literatūru, jaunāko literatūru?  Acīmredzot, par to, ka skolu bibliotēkām ir jānodrošina skolēni ar papildliteratūru  vielas apguvei vispār ir aizmirsts. Grāmatu fonda un līdzekļu  uzskaites sistēmā ir būtiskas atškirības, patreiz pie Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) nav izveidota medodiskā vadība, kas saskaņo un uzstādā visām Latvijas skolu bibliotēkām vienotas  prasības starp Kultūras ministriju, Bibliotēku informācijas sistēmu skolu Alise (BIS Alise), LNB, Latvijas digitālo  Kultūras karti un grāmatvedības uzskaiti.  To dara katrs rajons (novads, pilsēta)  pats kā  uzskata par labāku un iznākums ir raibu raibais.
Un trešais sāpīgais jautājums, par ko runā jau vairākus gadus, un, šo  jautājumu neviena augstākstāvoša darba grupa līdz šim nav sadzirdējusi, ir skolu bibliotekāru-pedagogu tarifikācija. Pēc kādiem kritērijiem vērtēs mūs.Kāda tad būs mūsu alga.  Par to   saistošajos dokumentos nav neviena vārda.(MK  noteikumos Nr.836)
 Nolemjam, ka valdē izskatītie problēmjautājumi ir  jaievieto sociālajos tīklos.

1 komentārs: