Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

pirmdiena, 2013. gada 18. februāris

Kopsavilkums nedēļas garumā "Bibliotēkas diena dzīvē"


Ja man jautātu,  kāpēc piedalāmies šajā projektā, tad droši vien atbilde būtu viena, lai atspēkotu to cilvēku viedokļus, kuri joprojām domā, ka bibliotēka, sevišķi skolas bibliotēka,  ir "miera osta", tur jau nav ko darīt.  Varbūt, ka esam ar Baibu  par daudz  ko apņēmušās un skolas bibliotēka varētu šo to nedarīt, bet būtībā skolas bibliotēka, salīdzinot ar publisko bibliotēku, nekad nav miera osta, tur viss ir nepārtrauktā kustībā un mainībā. Daudziem simtiem skolēnu,  bibliotēka ikdienā  ir socializēšanās vieta - atpūtas vieta, izglītošanas vieta, informācijas meklēšanas vieta un bibliotēka ir arī  dažādu pasākumu organizarori skolas mērogā. To skolēnu, kuri uz bibliotēku atnāk divas reizes gadā, lai saņemtu mācību grāmatu  komplektu un pavasarī  nodotu, arī  ir daudz, diemžēl visi neiemīlēs Raini. Vienmēr būs skolēni, kuri ar grāmatu dzīvē ir un būs  uz jūs, bet ar lasīšanas veicināšanas stundām mēs cenšamies lai tādu būtu mazāk. Tieši tas man patīk, ka bibliotēkā ir kā  nepārtraukts orkāns ar jauniem plāniem, projektiem un izaicinājumiem, tikai mūsu atalgojums un novērtējums netiek līdzi darbiem, par to protams ir skumji domāt... Ceru, ka, lasot šo aprakstu, varbūt spēšu mainīt viedokli  tiem, kuri domā par   bibliotēkas ikdienu kā atpūtas vietu.
Un tālāk nedēļas notikumu apkopojums projektā "Bibliotēkas diena dzīvē" (library day in the life)
Pirmdien:
* gatavojām gada fotokolāžas gada atskaitei Latvijas digitālā  kultūras karte un lasīšanas svētku noslēguma pasākumam,
* Baiba gatavo Drossinternets  projektam   "Cieni sevi un citus internetā" aktīvi kustīgo spēli "Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā",
* rekataloģizējam grāmatas no 308. kabineta.
Otrdien:
* apcakojam Valentīndienas pasta kasti. Viss notiek par un ap Valentīndienu, bibliotēka  kā skudru puznī,
* bibliotēkas pulciņam nodarbība,
* turpinās prezentācijas gatavošana piktajiem putniem.
Trešdien:
*esmu uz LSBB valdes sēdi Rīgā,
* Baibai grāmatu kalni un Valentīndienas jampadracis bibliotēkā.
Ceturtdien:
*Valentīndiena skolā,
*šodien pirmais pasākums"Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā", 3b klasei,
* rekataloģizējam grāmatas no 311. kabineta.
Piektdien:
*šodien gandrīz visa diena paiet saorganizējot un novadot 3 pasākumus "Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā", piedalās 3a;3c;4c klase,
*protams katru dienu uzrakstot un publicējot bibliotēkas  blogā  dienas apkopojumu  "Bibliotēkas diena dzīvē" http://www.blogger.com
Statistiskie dati:
Nedēļā izsniegti/saņemti - 580 eksemplāri,
Apmeklējums bibliotēkā -604
Rekataloģizēti izdevumi-151 eks.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana