Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

trešdiena, 2012. gada 1. februāris

Viena diena skolu bibliotēku dzīvē - Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkā .


Daudzas bibliotēkas apraksta bibliotēkas ikdienu ar interesantiem atgadījumiem, mums to ir pārāk daudz, tad būtu jātērē daudz laika, lai to aprakstītu. Tāpēc centīšos fiksēt notikumus laika secībā.
31.01.2012. 7:45
Ir agrs pēdējā janvāra rīts. Sarma un aukstums stindzina ne pa jokam. Šonedēļ skolā projekta nedēļa, tas nozīmē ka šodien būs vairāk bērnu bibliotēkā nekā parasti. Darbā ar kolēģīti Baibu ierodamies pirms astoņiem. Pirmie bibliotēkas apmeklētāji jau pabāž galvas
pa durvīm pirms astoņiem ar lūgumu vai nevar ātrāk. Citam neizpildīts mājas darbs, citam gribas paspēlēt kādu spēli, lai pakavētu laiku, kad stunda nenotiek, citiem gribas paslēpties aiz kāda grāmatu plaukta un tā joprojām. Stingri esam noteikušas, ka datorspēlīšu nebūs, datori ir tikai no plkst.8:30, kad oficiālais darba laiks sākas bibliotēkai. Rakstītos noteikumus mums diezgan bieži nākas pārkāpt, kad skolēniem jāgatavo prezentācijas, vai mājas darbi jāpabeidz. Kur lai viņi to dara!?
8:00 – 9:00
Rīts sākas mums abām vienādi . Pie kūpošas tējas vai kafijas tases izskatām un reģistrējam jaunos preses izdevumus, atbildam uz e-pasta vēstulēm, apspriežam paveicamos dienas darbus. Tad izvietojam plauktos atnestās grāmatas un piekārtojam plauktus un galdus. Dienas beigās tie tik ļoti sajukuši, sajūta tāda , ka orkāns gāzies pāri grāmatu plauktiem.
Šodienas un rītdienas galvenie darbi, vai izdosies visu paveikt, tas atkarīgs no skolēnu apmeklējuma skaita bibliotēkā:
1. 9:00-10:00 Sagatavot rakstu bibliotēkas mājas lapā
http://4vskbiblioteka.blogspot.com/
Bibliotēkas diena dzīvē (Library Day in the Life), http://lbbjss.wordpress.com/2012/01/20/libday8/un pieteikt dalību projektā;
2. Katra diena sākas ar e- pasta caurlūkošanu, atbildēt un sarakstīties ar norvēģu un lietuviešu skolām saistībā ar NORDPLUS projektu, kuru virzību uzņēmusies skolas bibliotēka. Projekta „Re@ding is fun” mērķis - lasīšanas veicināšana caur Ziemeļvalstu literatūras iepazīšanu, rosinot saprast citu valstu kultūru un ikdienas sadzīvi.
3. 10:00-12:00 Fakultatīvā stunda 6a klasei, „Informatīvās meklēšanas iespējas bibliotēku datu bāzēs), sagatavot stundai kontroljautājumus un izkopēt;
4. līdz -16:00 Fotokolāžas izveidošana projektam „Pasaule t@vā kabatā „ UNESCO pasaules mantojuma izzināšanai mapes iekārtošana un afišas sagatavošana, informācijas apmaiņa ar 4a klasi, kuri piedalās šajā projektā;
5. līdz-16:00 Darbs pie projekta „Atklāsim digitālo pasauli kopā un droši”, kurā jau trešo gadu iesaistījusies arī skolas bibliotēka. Izgatavot afišas, informēt skolotājus e- klases žurnālā par pasākumu, apspriest scenāriju, uzsākt butaforijas izgatavošanu datoram, darbosies trīs tēli- dators, sargeņģelis un velniņš;
6. 12:00-13:00 Bibliotēkas pulciņš, darbs ar bērniem;
7. Šodien jāapsveic kolēģe Violeta, tātad apsveikuma kartītes sagatavoš
ana Power-Point versijā,
8. Piedevām kārtējais ikdienas darbs mums abām ar Baibu - apkalpot lasītājus, atbildot uz neskaitāmajiem jautājumiem un sniegt uzziņas.
9. Visu dienu fiksēt dažādus foto notikumus, lai izveidotu dienas foto kolāžu.
10. Uzskaitīt visus apmeklētājus lasītavā, izsniegumu un lasītājus abonementā.
Nu diena var sākties!
Bibliotēkas lasītava jau stāvgrūdām pilna, skolā nenotiek vairākas stundas, vairākām klašu grupām patstāvīgie darbi.

Dienu noslēdzot konstatējām, ka bibliotēku kopumā apmeklējuši pāri par 200 skolēniem (t.sk. skolēni, kuri apmeklēja fakultatīvo nod., izmantoja datorus, spēlēja spēles, lasīja grāmatas un žurnālus, darbojas bibliotēku pulciņā).
No tiem abonementā apkalpoti 67, izsniegtas 37 eks. + lasītavas izsniegums 35-40 (grūti uzskaitīt); Saņemti atpakaļ – 44 eks.; sniegtas uzziņas – 12 (sīkās informatīvās uzziņas par fondu netiek uzskaitītas). Rekataloģizētas ap 60 grā
matām.
Saņemts sūtījums no JIP (Jelgavas Izglītības pārvaldes) 59 eks. biblingvālie mācību materiāli skolotājiem.


Tālāk jau cits stāsts un citi dienas notikumi. Skatīt foto kolāžas no dienas notikumiem bibliotēkā.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana